Revolution 3.0

Revolution 3.0 is een serie evenementen en exposities in TwentseWelle over het Internet en wordt mogelijk gemaakt door: 100%FAT, Museum TwentseWelle, TkkrLab, Vanille, Leftfoot Media en Sefrijn Langen.


Facebook: rev3.nl