Data Skyline

Het lectoraat Media, Technology & Design van Saxion Hogescholen te Enschede heeft samen met 100%FAT de Data Skyline gerealiseerd: een data-dashboard in de vorm van een skyline waarop in de ramen van de gebouwen allerlei visualisaties van data uit de stad te zien zijn. De Data Skyline is erop gericht – door het zichtbaar maken van het reilen en zeilen van de stad – discussies en creativiteit aan te jagen om te komen tot oplossingen voor problemen in steden.


Clients: Saxion Hogescholen, Gemeente Enschede