Revolution 3.0

Revolution 3.0 is een serie evenementen en exposities in TwentseWelle over het Internet en wordt mogelijk gemaakt door:
100%FAT, Museum TwentseWelle, TkkrLab, Vanille, Leftfoot Media & Sefrijn Langen


Clients: Self Commissioned

Facebook: rev3.nl