GoLogo

GoLogo is een interactieve vloer projectie gemaakt in opdracht van Kennispark Twente. De logo’s van de bedrijven die zich bevinden in The Corridor (het nieuwe gebouw van het kennispark) zweven om je heen, komen op je af, of vliegen juist aan de kant. De installatie heeft nu 6 verschillende “behaviors” om mee te kunnen spelen. De projectie is gerealiseerd met 2 beamers die in het systeemplafond zijn verwerkt, waar ook 1 infraroodcamera is opgehangen. De camera registreert alleen infrarood zodat de beamerprojectie zelf niet gezien wordt. Een motiondetection applicatie geschreven in OpenFrameworks interpreteert de camerabeelden en stuurt de waarden via OSC naar Flash waarin we de grafische output in realtime genereren.